“WSZYSTKO CZEGO PRAGNIESZ JEST PO DRUGIEJ STRONIE STRACHU”

Jack Canfield

Wejście

Witam serdecznie

Jestem psychologiem, psychoonkologiem klinicznym, psychoterapeutą w procesie szkolenia. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i psychoonkologiii.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą

O mnie

Witam serdecznie
Jestem psychologiem, psychoonkologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.

Jestem psychologiem, psychoonkologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, nieustannie się dokształcając i uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych o różnorodnej tematyce. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, diagnostyką, poradnictwem psychologicznym oraz wsparciem osób w sytuacjach kryzysowych. Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi. Moje doświadczenie obejmuje pracę zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Zawodowo od 2011 roku pracuję w szpitalu w Głuchołazach na oddziale psychiatrycznym, dziennym psychiatrycznym, pulmonologicznym z pododdziałem chemioterapii, psychosomatycznym z pacjentami po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego.

Swoje doświadczenie zdobywałam również w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz w Centrum Psychologii Zdrowia DORMED w Nysie. Pracowałam w Punkcie dla osób doznających przemocy, gdzie udzielałam pomocy psychospołecznej członkom rodzin, w których występuje zjawisko przemocy oraz problem alkoholowy. Związana byłam ze świetlicą socjoterapeutyczną, w której zajmowałam się wsparciem dzieci zmagających się z licznymi trudnościami.

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową formą psychoterapii. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność w różnych grupach problemów. Wraz z pacjentem identyfikuje i poszukuje rozwiązania problemu, bazując na związku między: myślami, emocjami, ciałem i zachowaniem. Wszystkie te elementy wpływają na siebie. Każdy z nich jest rozpatrywany w kontekście problemów na ,,tu i teraz’’. Teraźniejszość w połączeniu z historią życia klienta pozwala zrozumieć jego system przekonań i schematy, które powodują pojawienie się problemu. Schematy poznawcze organizują nasze rozumienie świata. Powstają na bazie tego czego doświadczamy. Zawierają myśli, przekonania o sobie, innych i świecie, wspomnienia i wiedzę. W pracy wykorzystuję konkretne strategie terapeutyczne, które pozwalają obserwować postępy terapii i zauważać zmniejszanie objawów.

W czym pomagam

Terapia dorosłych

Udowodniono, że terapia poznawczo-behawioralna jest szczególnie skuteczna w leczeniu:

 • Napadów paniki i nadmiernego zamartwiania się
 • Fobii (w tym fobii społecznej i agorafobii)
 • Depresji
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego („nerwicy natręctw”)
 • Zaburzeń odżywiania (bulimii, anorexi nervosy, kompulsywnego objadania się i otyłości)
 • Fobii społecznej
 • PTSD (zaburzenia stresowego pourazowego)
 • Zaburzeń snu
 • Przewlekłego bólu i zmęczenia
 • Złości

Zastosowanie tej formy terapii ma też udowodniony wpływ na poprawę funkcjonowania i samopoczucia osób z diagnozą schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego (CHAD).

Ponadto terapia poznawczo-behawioralna pomaga uporać się z poczuciem ciągłego przygnębienia, poczuciem winy, uporczywymi, negatywnymi myślami o sobie i niską samooceną. Umożliwia uwolnienie się od nadmiernego strachu, bolesnych wspomnień.

W trakcie terapii kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z silnymi emocjami i stresem oraz kształtowanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania problemów, co przekłada się na poprawę sytuacji zawodowej i osobistej.

Terapia młodzieży

Terapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną metodą leczenia problemów występujących u dzieci i młodzieży. Jej forma i sposób prowadzenia został dostosowany do potrzeb i poziomu rozwojowego dzieci w każdym wieku.

Terapia poznawczo-behawioralna jest zalecana przez lekarzy psychiatrów u dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi, np.

 • ADHD
 • zaburzenia lękowe (fobia, fobia społeczna, lęk separacyjny)
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne („nerwica natręctw”)
 • depresja
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe (CHAD)
 • zaburzenie odżywiania

Ta forma psychoterapii pomaga także dzieciom i młodzieży uporać się z problemami takimi jak:

 • niska samoocena
 • uczucie ciągłego przygnębienia
 • kłopoty w nawiązywaniu znajomości
 • trudności w radzeniu sobie ze stresem
 • wybuchy złości
 • samookaleczenia

Oferuję

Konsultację, poradnictwo, pomoc psychologiczną w nagłych sytuacjach życiowych, psychoterapię indywidualną, , diagnostykę- testy psychologiczne, warsztaty i szkolenia.

Gabinet mieści się:
Prudnik ul. Staszica 4 , gabinet nr 5 ( nad Apteką)

Nigdy nie poczujesz, co to prawdziwe szczęście będąc stale niezadowolony z dzisiaj, zatroskanym o jutro oraz rozżalony decyzjami podjętymi wczoraj.

Blair

Kontakt

Logotyp

Gabinety mieszczą się:

Prudnik ul. Staszica 4 (nad Apteką)

Wizyty domowe na terenie Prudnika-Głuchołaz-Nysy-Krapkowic-Głogówka-Białej-Racławic Śląskich-Głubczyc
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub email w celu ustalenia daty wstępnej wizyty.

tel. (+48) 883 989 893
e-mail: marzena.augustyn@o2.pl

Jak do nas trafić?

Cennik

obowiązujący od 1 września 2021 r.)

Konsultacja psychologiczna 50 min- 150 zł

Psychoterapia indywidualna 50 min 150 zł

Psychoterapia indywidualna online 50 min 150 zł

Badania psychologiczne:

Badanie osobowości Wielowymiarowym Kwestionariuszem Osobowości MMPI-2 - 250 zł (przeprowadzenie badania z wydaniem opinii psychologicznej)

Badanie testem Pamięci Wzrokowej Benton 100 zł (przeprowadzenie badania z wydaniem opinii psychologicznej)

Badanie MINI-MENTAL, test Zegara 60 zł (przeprowadzenie badania z wydaniem opinii psychologicznej)

Badanie Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych 250 zł (przeprowadzenie badania z wydaniem opinii psychologicznej)

Wizyty domowe 200-250 zł (sesja, konsultacja, potrzebne zaświadczenia lub opinie). Wystawienie zaświadczenia lub opinii na potrzeby sądu lub innej instytucji - od 70-130 zł. Cena zależy od obszerności dokumentu.

Połączenie Skype Konsultacje on-line