“WSZYSTKO CZEGO PRAGNIESZ JEST PO DRUGIEJ STRONIE STRACHU”

Jack Canfield

Wejście

Witam serdecznie

Jestem psychologiem, psychoonkologiem klinicznym, psychoterapeutą w procesie szkolenia. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i psychoonkologiii.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą

O mnie

Jestem psychologiem, psychoonkologiem klinicznym, psychoterapeutą w procesie szkolenia. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, nieustannie się dokształcając i uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych o różnorodnej tematyce. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii indywidualnej, diagnostyką, poradnictwem psychologicznym oraz wsparciem osób w sytuacjach kryzysowych. Pracuję z młodzieżą od 15 roku życia i osobami dorosłymi. Moje doświadczenie obejmuje pracę zarówno w warunkach szpitalnych jak i ambulatoryjnych. Zawodowo pracuję w szpitalu w Głuchołazach na oddziale psychiatrycznym, pulmonologicznym z pododdziałem chemioterapii, psychosomatycznym z pacjentami po zakończonym leczeniu onkologicznym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Współpracuje również z Punktem dla osób doznających przemocy, gdzie udzielam pomocy psychospołecznej członkom rodzin, w których występuje zjawisko przemocy oraz problem alkoholowy.

Swoje doświadczenie zdobywałam również w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz w Centrum Psychologii Zdrowia DORMED w Nysie.

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

Terapia poznawczo-behawioralna jest krótkoterminową formą psychoterapii. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność w różnych grupach problemów. Wraz z pacjentem identyfikuje i poszukuje rozwiązania problemu, bazując na związku między: myślami, emocjami, ciałem i zachowaniem. Wszystkie te elementy wpływają na siebie. Każdy z nich jest rozpatrywany w kontekście problemów na ,,tu i teraz’’. Teraźniejszość w połączeniu z historią życia klienta pozwala zrozumieć jego system przekonań i schematy, które powodują pojawienie się problemu. Schematy poznawcze organizują nasze rozumienie świata. Powstają na bazie tego czego doświadczamy. Zawierają myśli, przekonania o sobie, innych i świecie, wspomnienia i wiedzę. W pracy wykorzystuję konkretne strategie terapeutyczne, które pozwalają obserwować postępy terapii i zauważać zmniejszanie objawów.

Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu telefonicznego.

W czym pomagam

Do prowadzonego przeze mnie Prywatnego Gabinetu Psychologicznego zapraszam wszystkie osoby dorosłe oraz nastolatków, które w swoim życiu:

 • mają problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz w relacjach z innymi ludźmi,
 • doświadczają sytuacji o charakterze kryzysowym,
 • odczuwają lęk, niepokój, przygnębienie,
 • mają poczucie zmiany w zakresie własnego zachowania oraz przeżyć,
 • doświadczają bezsilności,
 • doświadczają poczucia osamotnienia, poczucia utraty sensu życia,
 • cierpią z powodu dolegliwości fizycznych, somatycznych o nieznanej przyczynie medycznej,
 • pochodzą z rodzin z problemem uzależnienia lub aktualnie są w związku z osobą uzależnioną,
 • doświadczają trudności w bliskich relacjach,
 • poszukują odpowiedzi na wiele osobistych pytań i wątpliwości,
 • chorują onkologicznie lub ich bliski choruje.

Oferuję

Konsultację, poradnictwo, pomoc psychologiczną w nagłych sytuacjach życiowych, terapię indywidualną, , diagnostykę- testy psychologiczne, warsztaty i szkolenia.

Twoje życie nie poprawi się przez przypadek. Poprawi się, jeśli zaczniesz je faktycznie zmieniać.

Jim Rohn

Kontakt

Logotyp

Gabinety mieszczą się:

Prudnik ul. Staszica 4 (nad Apteką)
Głogówek, ul. Ligonia 2

Wizyty domowe na terenie Prudnika-Głuchołaz-Nysy-Krapkowic-Głogówka-Białej-Racławic Śląskich-Głubczyc
Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub email w celu ustalenia daty wstępnej wizyty.

tel. (+48) 883 989 893
e-mail: kontakt@psychologprudnik.pl

Jak do nas trafić?

Cennik

Terapia psychologiczna osób dorosłych, młodzieży od 15 roku życia: Prudnik 80 zł/ Głogówek 100 zł

Konsultacja psycholologiczna 80 zł

Badania psychologiczne:

- badanie osobowości Wielowymiarowym Kwestionariuszem Osobowości MMPI-2 130 zł
- badanie testem Pamięci Wzrokowej Benton 70 zł
- badanie Skalą Inteligencji Wechslera dla Dorosłych 180 zł